FRYKMAN BIBIK
Reputation Mastery

Ditt reputation är din i särklass mest värdefulla professionella tillgång. Hur du uppfattas av andra är avgörande för din framgång och kan vara skillnaden på att få eller inte få affären. Det skapar förväntningar kring vad du kan åstadkomma och hur du kommer att göra det och ger dig tillträde till rätt rum.
Vi har upptäckt ett reputation gap, en diskrepans mellan självskattningen av sitt reputation och hur andra ser på ens kunskap och expertis. Konsekvensen blir outnyttjad potential i professionella sammanhang som enbart är good enough. Du kan inte stänga gapet utan insikten kring ditt reputation.

Vi vill att du ska bli Master av ditt reputation. Att kännedomen om hur du och din expertis uppfattas av andra ska öppna dörren för dig till spännande möjligheter. Att du ska få mod att ta ditt professionella liv till nästa nivå, vad det än innebär för dig. Men att du också ska kunna nyttja de insikter du får kring ditt reputation till lära dig att nyttja din fulla potential och bli Top of Mind för dina kunder, partners och stakeholders. Det handlar nämligen inte längre om att vara bäst. Nu gäller det att bli unik. Det är det FRYKMAN BIBIK hjälper dig med.

Vår process:

steg 1: vi tar reda på ditt professional reputation

FRYKMAN-delen, som allt börjar med. Med hjälp av ett unikt förfarande tar vi reda på ditt professional reputation. Vi förser dig med en länk som du skickar ut enligt instruktioner till ett antal människor i ditt nätverk. De besvarar fem noggrant komponerade frågor för att ge oss ett stort och konkret underlag. Sedan tar vi hand om resten.

Arbetet mynnar ut i en Reputation Resumé, som innehåller både din upplevda nivå av expertis, dina framgångsfaktorer och dina buggar som kan stå i vägen för din utveckling. Du får även en one-on-one genomgång med Per Frykman.

(steg 2): vi hjälper dig att ta dig till nästa nivå

BIBIK-delen, som är ytterligare ett steg för dig som vill ha hjälp med att ta konkreta actions utifrån din Reputation Resumé.

Beroende på vad som kommer fram i din rapport, kommer du vilja omsätta dina insikter till handlingar. Ibland är det lättare att göra tillsammans med någon annan än på egen hand. Här kliver Magdalena Bibik in med ett upplägg, där du får verktyg och strategier för att – med hjälp av dina nyvunna insikter – ta dig själv professionellt till nästa nivå. Ja, vi ”tar hand om” buggarna också…


Cherry on top: reputation mastery funkar precis lika bra för team. Vi börjar med att ta reda på reputation på individnivå och skräddarsyr sedan en aktivitet för hela teamet där ni kan få maximal nytta av era insikter.

Per är en dedikerad game changer och pionjär som mejslar fram det unika hos sina kunder och bidrar starkt till de genombrott som kan bli omvälvande.”

”Med ett unikt och gränslöst mindset och en total passion utvecklar Magdalena kundens koncept till succé och att få arbeta med henne är tidernas kap.”


Your approach is powerful, revolutionary, beautiful and personally mind blowing. Thank you for what you do to people and organisations – it changes everything.
– Sven Hultin, Entreprenör, Coach, Business Advisor

Många coacher intar gärna expertrollen och trots att Magdalena gav mig expertråd, agerade hon också som ett bollplank till mig hela tiden och bollade mina idéer fram och tillbaka tills de landade helt rätt.
Inget slår känslan när man uppnår ett mål som man inte trodde att man skulle uppnå. Magdalena kortade ner min resa från 1-2 år till 3-4 månader!
– Bianca Kravitz, coachingklient

Ditt sätt att analysera och göra personliga styrkor konkreta är oslagbar och storyn och profilen för varje individ är unik och kraftfull. Du gör det extremt bra och det har aldrig varit enklare att rekommendera någon. Alla dessa år efter att Tom Peters myntade begreppet Brand You så är du den första som funnit ett sätt att göra det verkligt.
– Paul Holmström, Styrelseordförande Bioss Sweden


Framgångsrika team byggs av framgångsrika individer, som har sitt reputation som sin främsta tillgång och hörnstenen i sitt professionella erbjudande.

QGroup är ett stort internationellt IT-företag som sedan 10 år förstått styrkan som finns i konsulternas reputation. Man skriver:
”Did you know that every consultant within QGroup is offered to find out and define their own professional reputation. This is done in cooperation with Per Frykman and is proven to be an excellent tool to really bring different aspects of a person’s competenies and personality into the light. Here at QGroup we aim to help our stars grow and nourish their personal brand and reputation, helping them grow along their professional journeys.”