Låt oss prata om ditt reputation.

Det skapar de avgörande förväntningarna kring vad du kan åstadkomma och hur du kommer att göra det. Detta är grunden till att bli anlitad i olika projekt eller uppdrag och att du attraherar kunder och klienter. Ditt reputation byggs av framför allt tre nyckelfaktorer, som för de flesta av oss är förvånansvärt diffusa:

1. Den upplevda nivån på din expertis. Vi är vida mer kompetenta än vi inser.
2. De soft skills som omsätter din expertis i framgångsrik handling. Rapporter från Google, LinkedIn och World Economic Forum pekar på att de står för 85 procent av resultaten (!) 
3. Kunskapen om buggarna som kan stå i vägen för din framgång.

Du kan ha briljanta affärsidéer eller karriärstrategier, men allt landar i hur du  uppfattas – ditt professional reputation. När du förstår den fullskaliga effekten av detta, då kommer din affärsverksamhet, karriär och professionella utveckling att tillföras en ny dimension.

Det finns inget mer kraftfullt, men paradoxalt nog är det vår mest okända och minst utnyttjade tillgång. 

Ett attraktivt reputation är den gyllene nyckel som öppnar dörrar till spännande människor, kunder och företag som du vill lära av, göra affärer med eller bli anlitad av. Vi kan inte se någon viktigare strategi.

”Per är en dedikerad
game changer och pionjär som mejslar fram det unika hos sina kunder och bidrar starkt till de genombrott som kan bli omvälvande”

– Pers professionella rykte, analyserat 2022

”Med ett unikt och gränslöst mindset och en total passion utvecklar Magdalena kundens koncept till succé och att få arbeta med henne är tidernas kap.”

– Magdalenas professionella rykte, analyserat 2023

Så går det till:

Need to have: en analys av ditt professionella rykte

Vill du få möjlighet att ta ditt professionella liv till en ny nivå och befinna dig i uppdrag där dina styrkor och det du vill får fullt utlopp? Är du nyfiken på dina soft skills eller de buggar som kan stå i vägen och kunna hantera dem?

Analysen av ditt reputation mynnar ut i en rapport – en Reputation Resumé – som är ett unikt dokument som ger dig en ingående kunskap om både ditt professionella rykte och dina soft skills. 

Ambitionen är att det ska vara det viktigaste dokumentet i ditt professionella liv.

”I read the summary of my reputation 2-3 times a week and keep it as the Number One key performance indicator for my daily actions.”
Robert Bloom – Founder of MyFlow 

Nice to have: coachning kring resultatet av analysen

När du har fått reda på dina soft skills – som kan bli dina framgångsfaktorer, är det dags att börja omsätta dem i praktiken – vilket är lättare att göra tillsammans med någon än på egen hand.

Magdalena kliver in som din mentor under 4 online sessions. Hon hjälper dig med verktyg och strategier för att inkorporera resultatet av din analys i ditt yrkesliv.

I analysen får du även reda på dina eventuella ”buggar”. Dessa tar vi också hand om i din coachning så att du får en klarhet i hur du ska förhålla dig till dem.


Cherry on top: om hela teamet har fått sitt professionella rykte analyserat på individnivå, kan vi erbjuda er en teamaktivitet där vi hittar era kollektiva framgångsfaktorer.

Ladda ner vår Quick Read

Your approach is powerful, revolutionary, beautiful and personally mind blowing. Thank you for what you do to people and organisations – it changes everything.
– Sven Hultin, Entreprenör, Coach, Business Advisor

Många coacher intar gärna expertrollen och trots att Magdalena gav mig expertråd, agerade hon också som ett bollplank till mig hela tiden och bollade mina idéer fram och tillbaka tills de landade helt rätt.
Inget slår känslan när man uppnår ett mål som man inte trodde att man skulle uppnå. Magdalena kortade ner min resa från 1-2 år till 3-4 månader!
– Bianca Kravitz, coachingklient

Ditt sätt att analysera och göra personliga styrkor konkreta är oslagbar och storyn och profilen för varje individ är unik och kraftfull. Du gör det extremt bra och det har aldrig varit enklare att rekommendera någon. Alla dessa år efter att Tom Peters myntade begreppet Brand You så är du den första som funnit ett sätt att göra det verkligt.
– Paul Holmström, Styrelseordförande Bioss Sweden

Framgångsrika team byggs av framgångsrika individer, som har sitt reputation som sin främsta tillgång och hörnstenen i sitt professionella erbjudande.

QGroup är ett stort internationellt IT-företag som sedan 10 år förstått styrkan som finns i konsulternas reputation. Man skriver:
”Did you know that every consultant within QGroup is offered to find out and define their own professional reputation. This is done in cooperation with Per Frykman and is proven to be an excellent tool to really bring different aspects of a person’s competenies and personality into the light. Here at QGroup we aim to help our stars grow and nourish their personal brand and reputation, helping them grow along their professional journeys.”