Låt oss prata om dina framgångsfaktorer.

Vi får ofta frågan vilka som är våra framgångsfaktorer, de som också bygger ett attraktivt reputation? Vi vill framhålla tre, som paradoxalt nog är diffusa för de allra flesta.

1. Den UPPLEVDA nivån på din expertis.
2. De ’soft’ skills som omsätter din expertis i framgångsrikt handling. Rapporter från Google och LinkedIn pekar på att de står för 85 procent av resultaten.
3. Kunskapen om dina buggar som kan stå i vägen för din framgång och hur dessa kan hanteras.

Hösten 2022 föddes FRYKMAN BIBIK, ett samarbete mellan Per Frykman och Magdalena Bibik, där vi tillsammans ser till att våra kunder får hjälp med att både ta reda på sina framgångsfaktorer – och att lära sig att nyttja dem.

Nyttjar du dina framgångsfaktorer fullt ut? Ursäkta vårt ödmjukt provocerande fråga, men de flesta vi möter känner inte till sina framgångsfaktorer (“styrkor”, “superpowers”, kärt barn har många namn). De är omedvetna om både sin potential och om hur de uppfattas av omgivningen. Det är här vi kommer in.

”Per är en dedikerad
game changer och pionjär som mejslar fram det unika hos sina kunder och bidrar starkt till de genombrott som kan bli omvälvande”

– Pers professionella rykte, analyserat 2022

”Med ett unikt och gränslöst mindset och en total passion utvecklar Magdalena kundens koncept till succé och att få arbeta med henne är tidernas kap.”

– Magdalenas professionella rykte, analyserat 2023

Så går det till:

Need to have: en analys av ditt professionella rykte

Andra ser våra framgångsfaktorer mycket bättre än vi själva. För att få en unik och helt trovärdig bild av dessa gör vi en analys av ditt professionella rykte.

Du kan ha briljanta affärsidéer eller karriärstrategier, men allt landar i hur du uppfattas – ditt professionella rykte. När du förstår den fullskaliga effekten av detta, då kommer din affärsverksamhet, karriär och professionella utveckling att tillföras en ny dimension. Det finns inget mer kraftfullt, men paradoxalt nog är det vår minst utnyttjade tillgång.

Analysen mynnar ut i en rapport – en Reputation Resumé – som är ett unikt dokument som ger dig en ingående kunskap om både ditt professionella rykte och dina framgångsfaktorer. Ambitionen är att det ska vara det viktigaste dokumentet i ditt professionella liv.

Nice to have: coachning kring resultatet av analysen

När du har fått reda på dina framgångsfaktorer via din analys, är det dags att börja omsätta dem i praktiken – vilket är lättare att göra tillsammans med någon än på egen hand.

Magdalena kliver in som din mentor under 4 online sessions. Hon hjälper dig med verktyg och strategier för att inkorporera dina framgångsfaktorer i ditt yrkesliv.

I analysen får du även reda på dina eventuella ”buggar”. Dessa tar vi också hand om i din coachning så att du får en klarhet i hur du ska förhålla dig till dem.


Cherry on top: om hela teamet har fått sitt professionella rykte analyserat på individnivå, kan vi erbjuda er en teamaktivitet där vi hittar era kollektiva framgånsfaktorer.

Vill du veta mer?

Your approach is powerful, revolutionary, beautiful and personally mind blowing. Thank you for what you do to people and organisations – it changes everything.
– Sven Hultin, Entreprenör, Coach, Business Advisor

Många coacher intar gärna expertrollen och trots att Magdalena gav mig expertråd, agerade hon också som ett bollplank till mig hela tiden och bollade mina idéer fram och tillbaka tills de landade helt rätt.
Inget slår känslan när man uppnår ett mål som man inte trodde att man skulle uppnå. Magdalena kortade ner min resa från 1-2 år till 3-4 månader!
– Bianca Kravitz, coachingklient

Ditt sätt att analysera och göra personliga styrkor konkreta är oslagbar och storyn och profilen för varje individ är unik och kraftfull. Du gör det extremt bra och det har aldrig varit enklare att rekommendera någon. Alla dessa år efter att Tom Peters myntade begreppet Brand You så är du den första som funnit ett sätt att göra det verkligt.
– Paul Holmström, Styrelseordförande Bioss Sweden